om_oss

Om Entevor

Entevor hjälper företag att synas. Handgripligen. Detta gör vi i ett antal olika verksamhetsområden. Vi ordnar bygglov och bygger stora reklamskyltar. Sedan starten har vi byggt cirka 7000 skyltar, exempelvis den typen som står på stormarknadernas parkeringar eller sitter på deras fasader. Vi sysslar också med löpande underhåll och affischering. Vi byter ungefär 4000 affischer varje helg från Haparanda i norr till Ystad i söder. I Stockholms län bygger vi busskurer och har i olika avtalsperioder haft hand om underhåll i form av glasbyte, affischering och rengöring. Vi utför också flyttar och lagerhållning av busskurer. Fram till idag har vi monterat cirka 2500 busskurer åt SL.Vi är idag sju tjänstemän och 11 montörer. Vi har specialutrustade lastbilar och speciella glasbilar för att utföra vårat arbete. Vi har kontor, glaslager och verkstad för reparationer av busskurer i Jordbro och vi har lager i Sorunda. Allt som behövs för att göra ditt företag synligt.

Historia

Entevor grundades 1991 av Gert Karlsson. Inledningsvis arbetade Entevor i huvudsak åt Clear Channel med flytt av väderskydd med reklam och byggde upp reklamtavlor runtom i Sverige. Dessa uppdrag ledde till att Clear Channel anlitade Entevor att sköta deras väderskydd i Stockholms län med uppgifter som att byta affischer, tvätta, byta krossat glas och utföra service och reparationer. Efter hand började Entevor även jobba åt SL med flyttningar, nymontage, service och reparationer av väderskydd. År 1996 tog Entevor över affischeringen i tunnelbanan och på bussarna i Stockholms län efter ARE-bolagen på uppdrag av Clear Channel

År 1999 startade Entevor ett samarbete tillsammans med SCA och Zone Systems i ett nytt reklamsystem kallat Easyad, ett system som ersatte de klistrade tavlorna. Det innebar att Entevor började etablera reklamskyltar åt bland annat Ica och Axfood runt om i Sverige. Entevor tog redan då ett helhetsansvar och hjälpte till med hela byggprocessen, placering, bygglov och montage av skyltarna. Entevor hade redan då även uppdraget att affischera dessa skyltar. Idag så jobbar Entevor med så gott som alla större aktörer i dagligvaruhandeln.

Kvalitetspolicy

Entevor ska i sitt vardagliga arbete med affischering, reparations- och monteringsarbeten, med befintliga produkter,sträva efter kvalitet i tanke och handling långsiktigt såväl som kortsiktigt. Detta innebär att Entevor ska leverera felfria tjänster och produkter i rätt tid,som alltid motsvarar våra kunders krav och förväntningar. Målet för Entevors verksamhet utgörs av:

 

 1. Hög kvalitet på verksamheten.
 2. Kompetent personal.
 3. Ständigt förbättringsarbete
 4. Följa de tillämpliga krav på kvalite som rör verksamheten
 5. Ha ett strategiskt tänkande
 6. Om möjligt sätta kvalitetsmål för varje år

Miljöpolicy

Entevor erbjuder kunder hjälp med affischering i form av stortavlor och vepor där vi även erbjuder hjälp med projektering, bygglov, fotomontage och reparationer/ byggnationer. Vi tillhandahåller även reparationer och byggnationer för produkter som vitriner och väderskydd.

Entevors arbete skall bedrivas med största möjliga ansvar för vår gemensamma miljö. Entevors miljöansvar skall utgöra en naturlig del av det dagliga arbetet och följa lagar och krav för verksamheten.

Entevors arbete skall ur miljösynpunkt kännetecknas av kontinuerliga förbättringar, utveckling av miljöledningssystem. Miljöarbetet inriktas i första hand på förebyggande insatser.

Entevor vill skapa ett miljöengagemang hos anställda, leverantörer och underentreprenörer. För att uppnå detta krävs ett långsiktigt tänkande och ett målmedvetet arbete med miljöfrågor. Entevors miljöarbete skall bidra till en varaktig och hållbar samhällsutveckling. . Målet för Entevors miljöåtaganden utgörs av:

 1. Följa de tillämpliga krav på miljö som rör verksamheten
 2. Ha ett strategiskt tänkande
 3. Om möjligt sätta miljömål för varje år
 4. I den mån vi kan arbeta för att skydda miljön och förebygga minskande av föroreningar
 5. Återkommande ta upp med medarbetare om vi kan förbättra miljöledningssystemt.

Organisationsfakta

VD Tobias Åhs

Ägare

Tobias Åhs

Anställda

17 Personer